Translate

MENTAL IMPAIRMENT AND ALTITUDE

Mental Impairment and Altitude.  Trastorns mentals i altitud.

La revista High Altitude Medicine and Biology, com de costum, ens sorprèn amb una nova aportació al coneixement de l’altitud.
Naturalment, només puc fer uns comentaris i no posar aquí l’article. Només us poso la referència i el resum en anglés, el que es pot trobar en obert a la xarxa. Qui vulgui més dades ha d’anar a la font original.
Ja sabíem que l’altitud, o potser no sigui l’altitud sinó un cos aclimatat a l’altitud que no és exactament igual, millora alguns problemes com l’asma, les atòpies i algunes altres malalties inflamatòries. Peró ningú havia relacionat el comportament dels humans amb l’altitud.
Comencem dient que l’article tracta d’altituds d’habitació humana permanent. O sigui, pobles i ciutats. No parlarem d’alpinistes a altituds extremes.
Continuem dient que els investigadors, considerant que la salut mental és el benestar emocional, psicològic i social, busquen al Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) les consultes al sistema que sempre sòn per aquests factors, mentals o del comportament.
Com que coneixen la pol·lució ambiental  pel Center for Disease Control and Prevention (CDC) i l’altitud pel U.S. Geological Survey (USGS), relacionen els tres factors. Les consultes per trastorn mental, l’altitud i la pol·lució ambiental.
També hi relacionen altres factors com nivell economicosocial, drogadicció, educació, etc, però com que els tres factors que hem esmentat al principi, els troben independents de tots els altres, no els inclouen a l’estudi.
Les conclusions mostren que a més baixa altitud i a major pol·lució, apareixen més consultes per trastorn emocional / psicològic / social en relació a la població assistida. Seguint el raonament, com més net és l’aire i major l’altitud, menys trastorns del comportament apareixen.
És això degut a la pol·lució i a l’altitud? O potser les característiques de les societats atapeïdes a nivell del mar o les més espaiades de les zones de muntanya tenen alguna cosa a veure?
Es necessitarien més investigacions per ser categòric, però pot ser un punt d’inici interessant la següent pregunta: una altitud moderada protegeix el cervell d’esgavellaments emotius i psicològics?
A veure qui aporta més.Geographic Variation in Mentally Unhealthy Days: Air Pollution and Altitude Perspectives.

Author: Hoehun Ha

Abstract
Background: Mental health incorporates our emotional, psychological, and social well-being and it is critical at each phase of life, from youth and preadulthood through adulthood.
Methods: We assessed the association between mentally unhealthy days (MUDs), air pollutant concentrations, and altitude on the basis of cross-county studies. Data on poor mental health days for the United States were based on health-related telephone surveys conducted by the Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS). Average annual regional air pollution data were obtained from Center for Disease Control and Prevention (CDC). Environmental data, and altitude data were collected from the U.S. Geological Survey (USGS).
Results: In the data set (across 2589 U.S. counties for 2011), even after accounting for potential confounding variables and multicollinearity, a significant association between altitude, air pollution, and poor mental health days was found, explaining that poor mental health days increase with increasing air pollution concentrations and with decreasing altitude (R2 = 0.663, p < 0.001). Controlling for socioeconomic (e.g., education and employment) and social (including social relationship and crime) factors did not change these findings.
Conclusions: In this study, we found that counties with lower air pollution and higher altitude had significantly lower average number of MUDs reported within the past 30 days. This association has not been reported before in the literature. These findings suggest a need for further investigation into the extent that air quality and altitude may serve as significant factors for mental health and have major implications in our understanding of the etiology of mental health by medical professionals.

HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY. Volume 00, Number 00, 2017. © Mary Ann Liebert, Inc.
DOI: 10.1089/ham.2016.0137
Etiquetes: , , ,
edit

High Altitude after Refractive Surgery. Cirugia refractiva ocular i altitud.

Pregunta: Sòc molt miop i, a més a més soc astigmàtic. No puc plantejar portar lents de contacte i depenc, des de que era un nen, de les ulleres. M’han proposat cirugia refractiva amb làser per millorar aquesta dependència. Per altre banda, sòc viatger i muntanyenc i cada any passo unes setmanes a zones de muntanya i, tot i que no sempre em surt bé, sovint he superat els cinc mil metres d’altitud. Alguns companys muntanyencs, m’han avisat de que aquesta cirugia pot donar problemes en altitud. Quina informació tenim sobre això?

Resposta: Les tècniques de cirugia refractiva, sòn una manera de canviar l’anatomia de l’ull de forma que les seves mides i forma s’ajustin a l’eix còrnia-cristalí-retina fent la imatge més nítida. Com tota maniobra médica té les seves indicacions i les seves complicacions. En aquesta vall de llàgrimes, no hi ha res que no tingui un preu; i no parlo d’economia.
Respecte dels efectes de l’altitud sobre els ulls intervinguts. 
Diverses comunicacions d’expedicionaris o de metges de muntanya ja van alertar de que les persones amb aquests tipus de cirugia tenien trastorns oculars tipus conjuntivitis, ulls secs i trastorns de la visió amb més freqüència que les persones no intervingudes i que utilitzaven les seves ulleres habituals. Les ulleres de sol apart; aquí només parlem de les ulleres graduades, que corregeixen un trastorn ocular, i no de la protecció del sol i de la llum, que ha de ser per tothom i no té res a veure amb el tema que tractem.
Es van fer diverses hipòtesis de perquè es donava aquest fet. Els estudis que s’han publicat mostren:
En altitud no canvia gaire la pressió intraocular (la pressió intraocular canvia la forma de l’ull i, per tant, la graduació). Peró si que canvia la rigidesa i gruix de la còrnia. Per tant, l’eficàcia d’una intervenció sobre la còrnia pot variar amb l’altitud.
Alguns autors troben que les persones a qui s’ha practicat una queratotomia radial presenten en altitud augment del gruix de la còrnia i també de la seva miopia. Peró també afirmen que aixó no passa amb els miops no intervinguts, ni tampoc als qui s’ha practicat una queratectomia fotorefractiva, que és una tècnica més moderna i perfeccionada. Potser si. O potser només promocionen la seva tècnica. El temps ho dirà.
Un altre estudi força enginyós va mostrar que els canvis en la còrnia dels intervinguts de queratotomia radial és deguda a la manca d’oxígen (encara que la hipòxia no sigui per altitud) i no als canvis de pressió de l’altitud. Edema de còrnia, conclouen. Ja s’ha escrit força sobre edemes relacionats amb l’altitud o la hipòxia.
Per acabar la revisió bibliogràfica, una investigació amb postoperats amb làser i amb un grup control de miops no intervinguts defineix que tant intervinguts, com miops no intervinguts tenen engruiximent de la còrnia, però que només els intervinguts augmenten la seva miopia entre 0,5 i 1,5 dioptries mentre sòn en altitud. En baixar, la cosa és reversible.
En resum doncs, sembla que els intervinguts tenen molèsties oculars amb major facilitat que els no intervinguts. O sigui que s’han de cuidar més els ulls. A més a més, mentre siguin el altitud, augmentaran la seva graduació, pel que és aconsellable que no prescindeixin de les ulleres graduades.

Bibliografia:
Willmann, Gabriel, Kai Schommer, Maximilian Schultheiss, M. Dominik Fischer, Karl-Ulrich Bartz-Schmidt, Florian Gekeler, and Andreas Schatz. Effect of high altitude exposure on intraocular pressure using Goldmann applanation tonometry. High Alt Med Biol. 18:114–120, 2017.
Col. Thomas, H Mader, Christopher L. Blanton et al. Refractive Changes during 72-hour Exposure to High Altitude after Refractive Surgery. Ophtalmology. Volume 103. Issue 8:1188-1195. August 1996.
Kevin Winkle, Thomas H. Mader, Vernon C. Parmley, et al. The etiology of refractive changes at high altitude after radial keratotomy: Hypoxia versus hypobaria. Ophtalmology. Volume 105. Issue 2:282-286. February 1998.
Mark L. Nelson, Steven Brady, Thomas H. Mader, et al. Refractive changes caused by hypoxia after laser in situ keratomileusis surgery. Ophtalmology. Volume 108. Issue 3:542-544. March 2001.
Etiquetes: , , ,
editArxiu d'escritsVols fer una consulta?

Escriu un correu a: maldemuntanya@maldemuntanya.cat


Llista de correu