Translate

HISTÒRIA CONSULTA MEDICINA DE MUNTANYA - 1

Consulta de Medicina de Muntanya.

Entre els anys 2006 i 2011 l’Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya va oferir una consulta de Medicina Muntanya “On line” oberta a tots els muntanyencs, que contestaven diversos metges especialistes segons quina fos la pregunta.
Es van rebre 104 consultes que van generar, entre preguntes, respostes, noves preguntes, etc, 700 correus electrònics, curiós número rodó, d’anada o de tornada.
Que vol dir tot aixó? Treballem-ho. Analitzo per parts:

Nº de consultes i de correus. Van córrer 700 correus amunt i avall per 104 consultes. Aixó vol dir que cada consulta va generar 6,73 correus de mitjana. No està malament. Els metges demanaven més dades a la primera consulta. Volien saber més per afinar més en el diagnòstic i les recomanacions. I els muntanyencs no quedaven prou satisfets amb la primera resposta i volien aprofundir. Bon nivell per part dels uns i dels altres.

Nº de consultes en cinc anys. Rebre 104 consultes en cinc anys, vol dir 20,8 per any, 1,73 per mes i 0,4 consultes per semana. Poca cosa. Com que al país els esports de muntanya sòn ben arrelats, aixó ens porta a pensar que, una de tres: o bé bona part del personal no coneixia la consulta, o bé, si la coneixia, no confiava en la resposta. O potser és que els muntanyencs del país, encara majoritàriament de la vella escola, no volien saber gaire de metges, de fisiología ni de coneixements tècnics i preferien l’aventura personal sense preguntar gaire. Al capdavall només preguntaven aquells que tenien un problema. Segurament les tres opcions sòn veritat en menor o major grau.

Característiques dels consultants. 
Anàlisi: aproximadament una cinquena part de les consultes eren metges d’empreses que volien enviar treballadors a l’altitud o d’institucions d’ensenyament que volien millorar les seves clases. Les altres quatre cinquenes parts, eren particulars que feien preguntes.

Número de consultants.
Que hi hagués 104 consultes diferents no significa que hi hagués 104 consultants. Alguns, potser satisfets de la resposta a la primera consulta, van repetir amb una segona consulta temps després. En total 13 persones o institucions van consultar més d’una vegada. Una d’elles, tres vegades. O sigui que en realitat, hi va haver 104 consultes, peró només 90 consultants. Els qui coneixien millor el servei, és clar.

Motius de la consulta segons especialitats.
Aquests eren els temes que el personal demanava i quins predominaven: l'aclimatació, l'altitud, l'entrenament i les malalties més comuns.

Us afegeixo, com a mostra, la pregunta que vàrem considerar una broma. Ja es veu que el o els autors no dominaven bé el castellà ni la seva puntuació. Curiosament aquesta consulta va arribar poc després de la nostra publicació al “High Altitude Medicine and Biology” sobre sildenafil i hipertensió arterial pulmonar. 

Estimados seňores:
Somos un grupo de montaneros interesados en subir el monte Venusson, ignoro si esta correctamente escrito, es el mas alto de la Antartica, asi cada ves que subimos nos hallamos con potentes erecciones, la pregunta seria: ?sera contraindicada el tratamiento con Sildenafil?, Viagra creemos que le llaman,
Esperando sus respuesta, quedan agradesidos de antemano,
Al Meiger.

Hi va haver altres, peró, que s’ho van pendre amb un altre interés, ben diferent i les seves preguntes eren més assenyades. Per exemple aquesta consulta de l’any 2007:

Bona tarda, 
M'he près la llibertat d'escriure-li aquestes linies un cop acabada de llegir una notícia sobre un estudi que ha dirigit sobre l'efecte de la Viagra durant exposicions a grans alçades. El meu interés per aquest tema vé perquè aquest estiu hem organitzat una expedició al Muztagh Ata, un cim de 7500 metres a l'Himalaya xinès. Ja havíem sentit algun comentari al respecte dels efectes sobre l'edema i el mal d'alçada, però es pot considerar com a una mesura preventiva de cara a augmentar el rendiment en alçada? En el cas de la nostra expedició en que tenim previst muntar dos o tres camps d'alçada i aclimatar a la mateixa muntanya pujant i baixant dels camps, ens podria ser útil de cara a accelerar el període d'aclimatació i conseqüentment incrementar les probabilitats de fer cim?
Suposo que aquesta pregunta no és la primera vegada que li formulen, i que està molt enfeinat, pero si ens pogués donar algunes indicacions al respecte li estaríem molt agraïts.
Salutacions cordials,

Ambdues van ser contestades amb dedicació.
Les respostes, peró, quedaran per un altre anàlisi.
La pregunta actual és: 
Tot alló mereixia la pena i es va aconseguir ajudar a algú o tot plegat era fruit d’un romanticisme passat de moda? 

Etiquetes: , , , , ,
edit

Diferències respiratòries entre dones i homes

Mentre treballàvem per trobar una manera de conèixer amb antelació la resistència a l’altitud dels alpinistes i trescadors, propòsit aconseguit només a mitges, vàrem trobar algunes dades interessants.
Òbviament, dones i homes augmentaven la ventilació per minut (VEM) en exercici. Però mentre que les dones augmentaven més la freqüència respiratòria (FR) els homes augmentaven més el volum corrent (VC). Com que VEM és igual a FR multiplicat per VC, resulta que tots dos respiren més, però tenen diferents estratègies front a l’exercici.
Curiosa característica. Es va publicar al congrés internacional d’Arica com ja s’explicava fa unes setmanes.
Peró hi havia més diferències. En repòs i a nivell del mar les dones tenien una saturació d’oxígen de l’hemoglobina de la sang un 0,7 – 0,8 % més elevada. Com que ja és sabut que els homes tenen l’hemoglobina més elevada i major afinitat de l’hemoglobina per l’oxígen que les dones, aquesta dada semblava una forma d’entendre que els equilibris de la funció respiratòria sòn diferents entre les unes i els altres.
Té això importància?
En el dia a dia, segurament no en té gaire i tant serveix una cosa com l’altra. Peró quan es tracta de malalties severes, de competicions a alt nivell o ascensions a gran altitud que porten l’organisme al límit, aquest coneixement pot fer més acurat el consell mèdic que podem donar.
Així es va publicar.
Interessats en trobar les diferències fisiològiques entre els homes i les dones de forma que en cada cas es pugui millorar el consell mèdic responent a cada persona segons les seves característiques.SEX-LINKED DIFFERENCES IN PULSE OXYMETRY

A Ricart, T Pagés, G Viscor, C Leal, J L Ventura.

  • Servei de Medicina Intensiva, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona. 
  • Departament de Fisiologia, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Barcelona.
  • Institut d’Estudis de Medicina de Muntanya, Barcelona.

ABSTRACT
The difference between genders has generated increasing interest in recent years. It is well known that women and men show differences in their respiratory system: different red blood cell counts, haemoglobin and 2,3-diphosphoglycerate plasma concentrations. Recently, further differences have been found in the ventilatory response to hypoxia and exercise and the evolution of some respiratory illnesses. In this study it was found that during rest at sea level, the haemoglobin oxygen saturation, as measured by pulse oxymetry, is slightly higher in women than in men (98.6 (SD 1.1)% versus 97.9 (SD 0.9)%; p=0.001). These findings are consistent with other studies, which found gender differences in the transcutaneous or tissue PaO2. The difference in oxygen saturation is not related to differences in ventilation. The disparity is modest and does not seem to produce great differences in the oxygen content of arterial blood, but combined with the different affinity of haemoglobin for oxygen or different metabolic rate, may play a role in the course of elite competition sports, high altitude ascents or the evaluation of critically ill patients. Further studies are needed to establish the degree, extent and clinical importance of these differences in the saturation of haemoglobin.

INTRODUCTION
The social changes experienced by developed societies have contributed to the growth of medical interest in the differences between the sexes, from both a physiological and clinical perspective. It is known that there are differences between men and women in the evolution of some respiratory disorders (1,2,3). Differences have also been described in transcutaneous and tissue PaO2, in oxygen transport, in the control of respiration, and in the affinity of haemoglobin for oxygen (4, 5, 6, 7, 8). Pulse oxymetry is an accredited method that is used almost universally in critically ill patients. The widespread use of this method has led to the application of pulse oxymetry data for studying oxygen transport or making decisions on patients in a critical state. However, for the data obtained by any method to be reliable, it is necessary to have in-depth knowledge of their characteristics and all the variables that can affect the results. Many factors are known to affect pulse oxymetry results. Among these factors are: severe anaemia, interference with other electrical apparatus, patient movements, some intravenous contrasts, peripheral perfusion disturbances, right cardiac insufficiency and the dyshaemoglobinaemias.
To our knowledge, no previous work has been published describing differences between the sexes in pulse oxymetry.

MATERIALS AND METHOD
In this basic physiological study, there was no conflict of interest on the part of the authors or any financial gain to bemade or any obligation regarding the results. All the subjects were volunteers and were informed of the experimental protocol.
Two experiments were carried out. Experiment 1 refers to results obtained in the course of medical check-ups of alpinists or travellers who were preparing for ascents to altitude. To ratify the obtained results, experiment 2 was carried out, increasing the sample number.
Experiment 1
159 subjects were studied: 36 women (mean (SD) age 33.7 (8.5) years (range 16–57 years), weight 59.1 (6.7) kg, lean body mass 45.5 (5.20) kg, height 163.8 (5.8) cm) and 123 men (age 36.9 (10) years (range 18–64 years), weight 74.9 (9.7) kg, lean body mass 63.7 (8.18) kg, height 174.6 (6.4) cm). We measured the oxygen saturation (SaO2) of the haemoglobin by pulse oxymetry of the index finger (Onyx model 9500, Nonin Medical, Minneapolis, MN, USA), the minute expired volume (MEV) and the tidal volume (Vt), both corrected for the weight and lean body mass of each subject, and the respiratory frequency (RR) (spirometer model 5420, Datex-Ohmeda, Stirling, UK).
Since basal oxygen consumption is linked to the lean body mass and not to the adipose tissue, to allow for the differences in the corporal make-up between men and women, we corrected the ventilatory data according to the theoretical lean body mass (77% of the total weight of the women and 85% of the total weight of the men). Since some authors relate ventilation to the levels of sex hormones, all of the calculations were re-done, excluding those subjects who were not between 16 and 40 years of age. No data were obtained on the menstrual cycle in the women. The measurements were done after 5 min of repose, between 17:00 and 19:00 hours, at sea level, seated, with the subjects connected to the spirometer and pulse oxymeter simultaneously. 
Experiment 2
209 subjects were studied: 132 women and 77 men. The subjects were young, healthy university students between 19 and 22 years of age. SaO2measurements were made during class hours (morning and afternoon) using the index finger and in a sitting position. No other measurements were taken. A different pulse oxymeter was used to discard a possible bias due to the characteristics of the apparatus (model Pulsox-5, Minolta Co., New Jersey, USA).
Statistical analysis
The samples were compared using a Student t test for unpaired values or the Mann-Whitney rank sum test when the values did not fit a normal distribution; values were considered significant when p,0.05.

RESULTS
Experiment 1
The SaO2 was 98.3 (SD 0.9)% in women and 97.8 (SD 1.0)% in men (Mann-Whitney rank sum test: p=0.041). Ventilatory data are shown in tables 1 and 2.

Experiment 2
The SaO2 was 98.6 (SD 1.1)% in women and 97.9 (SD 0.9)% in men (Mann-Whitney rank sum test: p=0.001).

DISCUSSION
The fact that the pulse oxymeter shows sex-linked differences does not necessarily mean that men and women have a different arterial SaO2. However, in a study carried out in 1988 to map transcutaneous PaO2 in humans, significant differences were found between men and women in transcutaneous PaO2 throughout the body (6). Higher values were recorded in women. Although the authors dispatched the findings with a terse commentary, attributing it to differences in skin or its vascularisation, the data was recorded and is at the disposition of the scientific community.
However, prior to this it had been stated that transcutaneous PaO2 does not depend on skin characteristics (7). Later, anaesthesiologists working with neurosurgical patients found differences in the PaO2 of cerebral tissue between men and women (8). Thus, while pulse oxymetry has its limitations, another method, such as the measurement of the partial pressure of transcutaneous or tissue oxygen, shows results in agreement with those obtained in our study, since the greater the PaO2, the greater the SaO2, according to the known scheme of the saturation curve of haemoglobin that correlates both parameters. Although the plasma and the tissue PaO2 are not equal, they are related; hence, unless both methods were inaccurate, the SaO2 of women must be somewhat higher than that of men. Later studies showed that the haemoglobin dissociation curve is different (at the same temperature and pH) in the two sexes and that women present less haemoglobin affinity for oxygen in comparison with men (the P50 was 2 mmHg and the 2,3-diphosphoglycerate was 2 mmol/g of haemoglobin higher in women). This difference between the sexes did not exist in preadolescents or after menopause (9). The subjects in our study did not show ventilatory differences between the sexes, even in the young subjects. Therefore, the differences in respiratory physiology between the sexes must be based on oxygen transport or the cellular respiratory phase. In the studies mentioned above it was suggested that the sex hormones influence the development of red blood cells, producing significant changes in the cellular phase of respiration, which is coherent with our results.
Given that it was not the initial aim of the study, we did not obtain data on the menstrual cycle of the women, who ventilate more in the luteal phase (10). However, we accept the fact that there may be ventilatory differences depending on the stage of the menstrual cycle. 
These small differences do not appear to be relevant in basal situations (health, repose, at sea level), but may be in extreme situations (illness, effort, altitude) when the PaO2 falls off in the haemoglobin dissociation curve. For example, it may be of relevance when important diagnostic or therapeutic decisions need to be made (levels of severity, for wearing off recommending mechanical ventilation, programmes for weaning off mechanical ventilation), in sports medicine (different training programmes, medical advice for ascents at altitude) and when information on the physiological differential between the sexes is required.
Further studies are necessary to establish the degree of clinical importance that can be attached to the small differences in oxygen saturation of haemoglobin measured by pulse oxymetry in men and women.


CONCLUSION
In this study it was found that during rest at sea level, the haemoglobin oxygen saturation, as measured by pulse oxymetry, is slightly but significantly higher in women than in men.
Competing interests: None.

REFERENCES
1. Varraso R, Oryszczyn MP, Kauffmann F. Sex differences in respiratory symptoms. Eur Respir J 2003;21:672–6.
2. Moss M, Mannino DM. Race and gender differences in acute respiratory distress syndrome deaths in the United States: an analysis of multiple-cause mortality data (1979–1996). Crit Care Med 2002;30:1907–9.
3. Pollak A, Birnbacher R. Preterm male infants need more initial respiratory support than female infants. Acta Paediatr 2004;93:529–33.
4. Reybrouck T, Fagard R. Gender differences in the oxygen transport system during maximal exercise in hypertensive subjects. Chest 1999;115:788–92.
5. Jones PP, Dhavi KP, Seals DR. Influence of gender on the sympathetic neural adjustments to alterations in systemic oxygen levels in humans. Clin Physiol 1999;19:153–60.
6. Orenstein A, Mazkereth R, Tsur H. Mapping the human body skin with the transcutaneous oxygen pressure method. Ann Plast Surg 1988;20:419–25.
7. Rafferty TD, Morrero O. Skin-fold thickness, body mass and obesity indexes and the arterial to skin-surface PO2 gradient. Arch Surg 1983;118:1142.
8. Glenski JA, Cucchiara RF. Transcutaneous O2 and CO2 monitoring of neurosurgical patients: detection of air embolism. Anesthesiology 1986;64:546.
9. Humpeler E, Vogel S, Schobersberger W, et al. Red cell oxygen transport in man in relation to gender and age. Mech Ageing Dev 1989;47:229–39.
10. Muza SR, Rock PB, Fulco CS, et al. Women at altitude: ventilatory acclimatization at 4300 m. J Appl Physiol 2001;91:1791–9.

Referència: British Journal Sports Medicine 2008;42:620–621. 

Etiquetes: , ,
editArxiu d'escritsVols fer una consulta?

Escriu un correu a: maldemuntanya@maldemuntanya.cat


Llista de correu